Menu

Գորգերի քիմ․ մաքրում

  • Գորգերի քիմ․ մաքրում

Բնութագիր

Քիմ. մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են առանց որևիցե տեղափոխության:

Մաքրումն իրականացվում է բարձրակարգ տեխնիկայով և մաքրող, լվացող հեղուկ լաքահանիչ նյութերով, որոնք տրամդրում է ընկերությունը և ներառված է արժեքի մեջ:

Յուրաքանչյուր կեղտաբծի հեռացման համար ընտրվում է համապատասխան մաքրող նյութ:

Քիմ մաքրումն իրականացվում է գերմանական <<Karcher>> ապարատով, որը համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին:

Մատուցվող ծառայության արժեքը վերջնական որոշվում է պատվիրատուի հետ մանրամանս քննարկվելուց հետո:

Քիմ մաքրումն իրականացվում է օրվա ցանկացած ժամին:

Զամբյուղ

Go to cart page